Dne 26. srpna roku 2012 jsme se vydali na výměnu mládeže do vzdáleného Rakouska, konkrétně do Arnoldstainu. Jako leadrovi připadl mi přirozeně úkol ze všech nejdůležitější, a to psaní deníku výpravy. Zde si můžete přečíst zestručněnou verzi: Cesta vlakem ubíhala standardně a rychle. Nic zvláštního se nám v salonním kupé nepřihodilo. Žádná vražda. Ovšem ihned po příjezdu nás na místním nádraží mile překvapilo poměrně brzké vyzvednutí naší delegace organizátory. A […]

Categories: 5 Reporty 0 like

Dne 1.8. jsme se vydali do přísně střeženého objektu v Ochozu u Konice, kde jsme měli objevit své „Hranice nemožného“. Už kontrola při vstupu na základnu výzkumného programu nás utvrdila v naší výjimečnosti. Okamžitě nám byla jasně vymezena pravidla a pravomoci. Naším stejnokrojem se stala šedá trika, dostali jsme čipy, byla nám ukázána urna trestů a odměn. Dále jsme byli rozděleni do 4 týmů (alfa, beta, gama, delta). Na každém […]

Categories: 3 Tábory 0 like