Výměna mládeže “Knock knock culture” (volně přeloženo jako „Ťuk, ťuk, kulturo“ symbolizující pomyslné klepání na dveře při setkání s jinou kulturou) proběhne v Olomouci mezi 31.8. a 7.9. 2013. 32 participantů z 6 zemí (Rakousko, Maďarsko, Německo, Slovinsko, Itálie a Česká republika) se zúčastní programu zaměřeného na poznávání vlastních i cizích kultur. Téma výměny mládeže vymysleli naši noví členové, kteří si uvědomili svou potřebu pokusit se pochopit rozdíly mezi kulturami […]

Categories: 1 Festivaly 0 like

Četli jste už blog naší kamarádky Hanky, která je momentálně jako dobrovolník v Arménii? http://narokvarmenii.blogspot.cz/

Categories: 0 Aktuality 0 like

Naše dlouholetá členka a skvělá kamarádka Hanka vyrazila na svou vlastní EVS do Arménie. Cílem jejího projektu je spolupráce s místními arménskými dobrovolníky na tvorbě filmu a fotografické dokumentace, které mají zachytit přírodu, zvyky a tradice této krásné země. Hanka také pomáhá s organizací různých outdoorových aktivit, výletů za krásami Arménie, setkávání mladých, ale také například výuky počítačové gramotnosti. Pořádá kulturní akce a poskytuje průvodcovské služby nově příchozím. Věnuje se […]

Projekt My World, My Rights, My Awareness je další z námi organizovaných činností, při které vysíláme dobrovolníky do dalších zemí. Tentokrát do Arménie. Představuje práci dobrovolníků a aktivní participaci na veřejném občanském životě. Věnuje se například propagaci práv žen, poskytování informací o Evropské Unii a pomoci regionálním mládežnickým organizacím z východní Evropy.

V současné době se u nás svého EVS projektu účastní naše nová skvělá dobrovolnice Mafalda z Itálie. Jako každá z našich předcházejících dobrovolnic i ona participuje na třech pracovištích – přímo u nás v UG a u našich partnerů: DDM Olomouc a ASC UP. Na této stránce se postupně budete dozvídat více o jejích činnostech a aktivitách. Další informace o průběhu následujících 9-ti měsíců, které u nás Mafalda stráví naleznete […]

Categories: 0 Aktuality 1 likes