Naše dlouholetá členka a skvělá kamarádka Hanka vyrazila na svou vlastní EVS do Arménie. Cílem jejího projektu je spolupráce s místními arménskými dobrovolníky na tvorbě filmu a fotografické dokumentace, které mají zachytit přírodu, zvyky a tradice této krásné země.

Hanka také pomáhá s organizací různých outdoorových aktivit, výletů za krásami Arménie, setkávání mladých, ale také například výuky počítačové gramotnosti. Pořádá kulturní akce a poskytuje průvodcovské služby nově příchozím. Věnuje se také propagaci ekologických aktivit.

Více o této EVS se můžete dočíst na Haniččině blogu: http://narokvarmenii.blogspot.cz/

Leave a Reply