“Čáu! Mám víno!“ – „Já mám tvargle!“ – „Já mám spánkový deficit!“ Trumfujeme se už v nádražní hale před odjezdem na první tabákovou konferenci mládeže konanou ve Slovinsku. Vyrážíme přes noc, abychom si hned od brzkého rána mohli užívat krás Slovinska. Než se dostaneme k pobřeží, musíme přestoupit v Lublani, kde nás hned udivuje, že v nádražní hale nejsou žádné lavičky a všichni cestující čekají na své vlaky v sedě na zemi. Na druhou stranu je to asi socializující, protože se k nám v momentě přitočí skupinka Slovinců, zvědavých odkud jsme a kam míříme. Ještě zvěčnit tento podlahový moment starou Prakticou a vzhůru na pobřeží.
Chladné počasí se s námi naštěstí z Česka nepřesunulo a tak nás v Koperu vítá teplý slunný den. Na nádraží se převlékáme do letních outfitů a necháme se větříkem odvát k moři. I když je po sezoně, kavárničky podél pobřeží pořád lákají na nějakou dobrotu s krásným výhledem a my neodoláme vůni palačinek. Když se dostatečně nabažíme křivolakých uliček a lodí v přístavu, vydáváme se na poslední část naší cesty – směr 10km vzdálená Izola.

Všichni jsme ubytováni v malebném hotelu s výhledem na moře a protože je až do večera volno, podmračené leč teplé počasí vybízí k procházce po pláži a přemítání, jak moc hodnotnými účastníky budeme, když nejsme příliš zběhlé v tabákové problematice. Seznamovací a teambuildingové aktivity nám ještě jdou, otázkou je, jak to bude dál.

Naše obavy naštěstí byly liché. Úvodní přednášky nám představují problematiku tří hlavních témat konference – prevence kouření, tabáková politika a manipulace tabákového průmyslu. Tyto tři témata tvoří i okruhy pro tři workshopy. Jako mladí a zároveň pracující s mládeží, vybíráme si workshop zaměřený na prevenci kouření. Zabýváme se přístupy k prevenci, způsoby cílení aktivit na dané kategorie příjemců, dostáváme úvod do metod marketingu, kterými tabákové korporace podbízí převážně mladé lidi a děti, aby začali kouřit. V druhé části se také věnujeme projektovému managementu, aby naše snaha vytvořit fungující aktivity pro prevenci kouření měla efektivní rámec a dopad.

Protože No Excuse – organizace pořádající tuto konferenci – bere téma velmi seriózně a chce dosáhnout měřitelných výsledků, prezentujeme závěry a stanoviska našich workshopů zástupcům slovinské vlády a parlamentu právě v parlamentu Slovinska. Vzniká také oficiální dopis s postoji nás jako reprezentantů mladého smýšlení, který má být upraven pro každou zemi a poslán členům Evropského parlamentu, se snahou tímto způsobem ovlivnit jejich rozhodování při přijetí direktivy upravující pravidla na poli tabákového trhu, jeho prodeje a prezentace.

Ač to teď vypadá, že po celou dobu konference jen pracujeme, není tomu tak. V programu zbývá čas i na koupání a opalování, jsou pro nás uspořádány dva koncerty, ochutnáme dobroty z celé Evropy během food-exchange, oslavíme narozeniny jednoho z účastníků, stihneme noční procházku podél pobřeží a také krásnou Lublaň pulzující turisitckým ruchem i díky právě probíhajícímu Eurobasketu.

Sobota je odjezdový den a náš vlak jede až večer, takže celý den se koupeme a nahříváme na pláži, abychom si nastřádali teplo zpět do chladného Česka. Zakončujeme příjemný týden v rybářské restauraci nad výtečnou večeří, sklenkou vína a za společnosti Przemka z Polska, kterému tiše závidíme další dva dny, které si naplánoval v Izole strávit. Ve Slovinsku jsou ale i úžasné hory, tak se třeba v zimě vrátíme, až zatoužíme po tamních sjezdovkách.

Hana Křížková

Leave a Reply