Výměna mládeže “Knock knock culture” (volně přeloženo jako „Ťuk, ťuk, kulturo“ symbolizující pomyslné klepání na dveře při setkání s jinou kulturou) proběhne v Olomouci mezi 31.8. a 7.9. 2013. 32 participantů z 6 zemí (Rakousko, Maďarsko, Německo, Slovinsko, Itálie a Česká republika) se zúčastní programu zaměřeného na poznávání vlastních i cizích kultur.

Téma výměny mládeže vymysleli naši noví členové, kteří si uvědomili svou potřebu pokusit se pochopit rozdíly mezi kulturami jiných národů a kulturou naší vlastní. Protože chceme-li podpořit tvorbu mezinárodních přátelství a tím také vzájemnou mezilidskou toleranci a pochopení, měli bychom si mimo jiné uvědomit rozdíly, které nás od ostatních odlišují. Naším hlavním cílem tedy je, aby dnešní mládež nezapomínala na svou vlastní kulturu a seznámila se s kulturou zahraniční. Chceme tedy nejen poznávat cizí kulturu, ale zároveň reprezentovat a představit tu naši.

Pomocí několika různě zaměřených workshopů zapadajících do dané tematiky a naplňujících hlavní cíl projektu se účastníci naučí například, jak se chovat v jiných zemích při stolování, společenských akcích nebo civilních rituálech, ale také mimo jiné zlepší své jazykové dovednosti (oficiálním jazykem celé výměny mládeže bude angličtina) a naváží přátelství s účastníky z jiných delegací. Rádi bychom také poznali a upevnili vztahy mezi zástupci jiných, byť nám velmi blízkých kultur, tím, že se během celého týdne zaměříme nejen na zvyky a tradice, ale i na negativa a špatné chování a to nejen v jednotlivých kulturách, ale celkově ve světě a budeme se snažit zlepšit naše dosavadní chování jak mezi sebou, tak i k planetě jako takové. Jsme totiž přesvědčení, že o kultuře člověka vypovídá nejen to, jak se chová ve společnosti jiných lidí, jaký vztah má k tomu, co vytvořili jeho předkové, ale i to jak se chová k přírodě a životnímu prostředí.

Různými aktivitami se budeme snažit účastníkům ukázat, jak to v jiných kulturách funguje a pokusíme se také poskytnout návod k chování, pokud některé z kultur sami navštíví. Představením obyčejů a zásad jednotlivých kultur a upozorněním na rozdíly mezi nimi, chceme účastníky naučit, jak se chovat a nevyvolávat zbytečná nedorozumění či snad dokonce konflikty. Cílem našeho projektu je tedy neformální, zábavnou formou obeznámit účastníky projektu s pojmy jako je kultura, kulturní diversita, kulturní šok či globalizace, aby si po skončeni projektu byli schopni uvědomovat si a rozpoznat různé kultury a jejich dílčí aspekty. Důležitým cílem, kterého chceme dosáhnout, je respektování a tolerance ostatních kultur.

Categories: 1 Festivaly 0 like

Leave a Reply