V týdnu od 20. do 27. června 2010 proběhlo v Olomouci mezinárodní setkání mládeže nazvané „Let’s get closer“. Do výměny se zapojila necelá čtyřicítka mladých lidí z různých států Evropy (ČR, Německo, Polsko a Slovinsko). Celá akce byla organizována mladými lidmi z občanského sdružení United Games of Nations ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Olomouc.

Tématem projektu bylo sociální vyloučení a znevýhodnění, přičemž každý den se zabýval jiným druhem sociálního vyloučení. Účastníci měli možnost si většinu z nich vyzkoušet na vlastní kůži. Po počátečním seznámení pomocí různých her účastníci strávili tři dny v rekreačním středisku Ochoz u Konice, kde se vcítili do situace geograficky znevýhodněných a materiálně chudých lidí (bydlení ve stanech). Materiální a prožitkové chudoby se týkalo i několik aktivit na bázi neformálního vzdělávání, např. aktivita „Rozvojová snídaně“ (některá skupina dostala bohatou snídani, další jen ty nejzákladnější potraviny), nebo aktivita „Peníze nejsou všechno“ (jedna skupina účastníků se zabývala nudnými individuálními činnostmi, další měla zajímavý a zábavný program). Velmi přínosná byla i následná diskuze. V dalším dni, věnovaném jazykovému znevýhodnění, se účastníci setkali se studenty gymnázia v Konici. Výměna se však zabývala i méně medializovanými tématy, jako je např. homosexualita. Poté co se mladí lidé seznámili během teambuildingových her se členy gay organizace Gate, dozvěděli se o jejich sexuální orientaci. V neformální diskuzi pak odbourali předsudky a dozvěděli se mnoho informací o životě těchto často sociálně vyloučených lidí. Další den byl věnován rozvojovým zemím. Nechtěli jsme se však zabývat jen tím negativním (chudoba, nemoci), ale také poukázat na pestrou kulturu, tradice a zábavu v těchto zemích. Po programu organizace ARPOK o problémech rozvojových zemí se všichni pobavili a sdružili při výuce afrických tanců.

Během celé výměny panovala přátelská, až rodinná atmosféra. Účastníci si uvědomili různé formy chudoby a znevýhodnění a naučili se, jak jim čelit. Poznali nové přátele, kultury a zlepšili se v komunikaci v angličtině. Také mladí organizátoři získali mnoho nových zkušeností, které užijí v běžném životě i při přípravě dalších projektů.

Výměna navázala na loňský projekt „Through the Walls“ věnovaný bariérám v každodenním životě. Projekt byl realizován za finanční podpory Národní agentury projektu Evropské komise „Mládež v akci“.

Barunka Trávníčková

Categories: 5 Reporty 0 like

Leave a Reply