Výměna mládeže „Let’s Get Closer“ se uskutečnila nejenom v Olomouci, ale také v malé vesničce Ochoz u Konice a to od 20. Do 27.6. 2010. 34 participantů z 6 zemí (Slovinsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Polsko a Česká republika) se věnovalo tématu sociálního vyloučení.

Sociální vyloučení je problém známý a existující po celém světě. Často se mluví o chudobě, mentálním a tělesném postižení a podobně – s těmito druhy vyloučení se každý z nás dennodenně setkává. V našem projektu jsme se zaměřili i na druhy sociálního vyloučení, o kterých se všeobecně příliš nemluví – např. homosexualita nebo chudoba na zážitky. Výměna mládeže umožnila účastníkům uvědomit si pozici lidí s omezenými příležitostmi. V programu jsme zároveň nabídli možnost pocítit sociální znevýhodnění na vlastní kůži. Doufáme, že projekt přispěl ke zvýšení sociálního cítění a zároveň k motivaci mladých lidí pro další studium nebo práci v tomto oboru.

Projektem „Let’s Get Closer“ navazujeme na předchozí výměnu mládeže „Through the Walls“, ve které jsme se zabývali různými druhy bariér v našich životech.

Report z tohoto festivalu naleznete zde.

Categories: 1 Festivaly 0 like

Leave a Reply