Vision

I do budoucna se budeme snažit zamezit vzrůstajícímu šíření myšlenek nacionalismu a rasismu a budeme upozorňovat na nebezpečí, které sebou tyto ideologie přináší. Učení, pochopení a přijetí jiných kultur a způsobů života je základem budoucího mírového soužití mezi lidmi, a přestože nejsme organizací velkou, pokusíme se i nadále přispět svou troškou do mlýna.

Doufáme, že nám tato setkávání se s odlišnostmi zároveň pomohou uvědomit si vlastní kořeny a být hrdými na vlastní výlučnost. Ovšem bez rysů nesnášenlivosti a xenofobie. Pokusíme se pomoci ve vytváření mezinárodních osobních vazeb – pokud budou mít mladí lidé přátele po celém světě, bude vzájemné soužití mezi nimi jednodušší a bez konfliktů. UG by v lidech ráda místo strachu, podezírání a nedůvěry probouzela zvědavost a chuť k setkávání se a dialogu. Základním předpokladem je, že světový mír není možný, pokud nebudou dosaženy „malé“ míry mezi dvěma lidmi, sousedy nebo různými etnickými skupinami, mezi bohatými a chudými. Mottem UG je: „Mír začíná s tebou a mnou.“

Snažíme se dát mladým lidem účastnícím se UG akcí představu, jak by mohli spolupracovat napříč hranicemi a kontinenty. Dál budeme pokračovat v organizování výměn mládeže, dobrovolnických pobytů, táborů a jiných aktivit. Každý mladý člověk má právo, být vyslechnut staršími a dospělými, dostat šanci na vyjádření svých myšlenek a názorů a ujištění, že tyto názory a vize budou zvažovány. Veškeré projekty UG jsou vyvíjeny, konzultovány a realizovány ve spolupráci s mladými lidmi, a tak tomu bude i nadále. Stále budeme místem připravujícím půdu pro aktivní mladé lidi a nabízející jim možnost realizovat své myšlenky a projekty.

Mission

United Games je organizace, která si klade za cíl motivovat mladé lidi k aktivitě a vytváření mezinárodních přátelství. Organizuje setkávání mládeže za účelem rozvoje kreativity, osobních vlastností a dovedností, poznávání jiných kultur a snahy změnit svět. Od svého založení prosazují UG ve všech projektech, které sami organizují nebo na kterých participují, tyto hodnoty: mezinárodní porozumění a interkulturní vzdělávání, tolerance a respekt, odbourávání předsudků, seznámení se a vytváření nových vazeb, výměna informací a vzájemné učení se, spolupráce, osobní kontakt a přátelství, lidská práva, demokracie, participace mládeže, mír.