Festivaly – výměny mládeže

Jednotlivcům, případně školám a mimoškolním kolektivům nabízíme možnost zprostředkování účastni na mezinárodních výměnách mládeže v mnoha evropských zemích.

Delegace na takováto aktivní setkání se skládají z leadera a 4 účastníků, většinou ve věku mezi 15 až 30 lety (závisí dle individuálních požadavků organizátora výměny). Oficiálním komunikačním jazykem je angličtina, není tedy možno vyjet bez znalostí tohoto jazyka na komunikativní úrovni.

Sami takovýto festival také pořádáme, můžete se tedy před odjezdem do zahraničí osmělit v národních vodách. Jedná se o týdenní setkání mládeže z různých zemí, které má vždy předem danou tématiku a vymezení činnosti. Může se jednat o veřejně prospěšnou činnost, dobrovolnictví, aktivizaci a podobně. Účastníci navštěvují workshopy, podílí se na programu a poznávají okolí místa pořádání výměny. Dozví se nejen spoustu nového, ale také procvičí angličtinu v praxi v každodenní komunikaci a získají mnoho přátel a kontaktů z různých zemí.

Více konkrétních informací o námi již organizovaných výměnách se můžete dozvědět zde.

EVS – European Voluntary Service

European Voluntary Service nebo také česky EDS – Evropská Dobrovolná Služba je projekt, který umožňuje zájemcům mezi 18 a 30 lety, aby po dobu od 2 do 12 měsíců pracovali jako dobrovolníci v některé z evropských či smlouvami připojených zemích.

My vás můžeme na takovéto dobrovolnictví vyslat nebo naopak přijmout vaše kamarády z jiných zemí, aby dobrovolničili právě u nás. Dobrovolnictví je perfektní příležitostí pro ty, kdo rádi pomáhají a chtějí se blíže seznámit s jinou zemí a její kulturou. V naší organizaci velmi často přijímáme dobrovolníky z Rakouska, kteří vyjíždějí na EVS mezi střední a vysokou školou. Nejsou si například ještě úplně jistí, co chtějí studovat, takže si nástup na univerzitu o rok či půl oddálí, a zároveň účastí na EVS získají plusové body do přijímacího řízení na univerzitu ve své zemi (prokážou totiž, že jim záleží na ostatních, jsou dostatečně samostatní a komunikativní a umí mluvit více jazyky).

Pokud tedy máte chuť vyzkoušet, jak se žije v cizí zemi, poznat novou kulturu, získat nové přátele, zlepšit si komunikaci v cizím jazyce a zároveň pomáhat a být prospěšný, neváhejte se na nás obrátit. Činnost, jakou si pro EVS vyberete, závisí jen na vás a vašich zájmech. Můžete pracovat s dětmi či seniory, v rámci kultury i práce se zvířaty.

EVS v naší organizaci spočívá v práci s dětmi (tábory, lyžařské školy, kroužky a kurzy), přípravě a aktivní účasti na lokálních i mezinárodních projektech (Evropa na náměstí, výměna mládeže), účasti na sportovních programech, kancelářské činnosti (databáze, evidence přihlášek na naše aktivity, vyřizování emailové komunikace), propagaci (výroba plakátů, představení našich aktivit veřejnosti) a kontrole kvality služeb našich partnerů (revize nabízených služeb).

Více podrobností o projektu EVS se můžete dozvědět na stránkách Národní agentury.

O konkrétním výjezdu či příjezdu pomocí United Games vám pak informace poskytne Ája (alena.vanickova@unitedgames.org), která má EVS v naší organizaci na starost.

Tábory (a víkendovou)

Každoročně, ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem DDM Olomouc, pořádáme týdenní tábor (a víkendové pobyty) pro děti a mládež na různá témata, při kterých se účastníci nejen zabaví, ale také se něco naučí a lépe poznají sebe sama. Naše tábory jsou plné her, ale také programu, který rozvíjí osobnost, myšlení a kreativitu. Máme již stálou základnu účastníků, která je každý rok doplňována o nováčky (někteří z nich zůstanou a zapojí se také do dění naší organizace). Můžete si být jistí, že program bude pestrý a každý rok se mění a je doplňován novými nápady. Naší snahou také je, aby se na táborovém programu podíleli také sami účastníci a tím převzali část zodpovědnosti a naučili se jak pracovat v kolektivu v trochu jiných rolích, než jsou zvyklí.

Více konkrétních informací o námi již organizovaných táborech se můžete dozvědět zde.

Halloween

V roce 2012 jsme na seznam námi pořádaných a organizovaných akcí přidali Halloweenský program pro děti i dospělé. Přestože jsme spíše fanoušky českých dušiček (a také upřednostňujeme Ježíška před Santou Clausem), musíme uznat, že americký Halloween se tematicky pro aktivity v rámci programu pro děti hodí přece jen lépe. Malí účastníci si mohli pod vedením našich lektorů vydlabat dýni, vyrobit si masku či se naučit strašidelný tanec. Společně s rodiči si pak prošli stezku odvahy vybudovanou v prostorách dnes již nefunkčního vojenského krytu. Tato stezka pak byla nabídnuta k projití také dospělým. Pro ty jsme ale nachystali poněkud náročnější variantu, ve které nechybělo strašení a několik nástrah. Hojná účast v části přichystané pro dospělé nás opravdu překvapila, ale nenechali jsme se zaskočit a akce proběhla snad ještě lépe, než jsme čekali. Proto jsme se rozhodli přidat ji na seznam stálic mezi našimi aktivitami a budeme v její přípravě pokračovat i v následujících letech.

Rádi bychom tímto poděkovali našim dlouholetým partnerům DDM Olomouc a městu Olomouc za podporu, poskytnutí zázemí a pomoc s propagací.

Školení a programy, konference, kongresy a jiné akce

Členové naší organizace se pravidelně vzdělávají v rámci různých školení, edukačních programů, workshopů, ale také při účasti na kongresech a konferencích. Samozřejmě nemáme problém, informovat vás o současné nabídce našich partnerů případně (pokud nás zaujme program a uvidíme, že k tématu přistupujete zodpovědně), zaštítit vás a vyslat za naši organizaci na vámi vyhledanou akci.

Zároveň nabízíme naše vlastní lektorské a školící služby. Jedná se převážně o lektoring v rámci tématik neformálního vzdělávání, kurzů interkulturní komunikace, práce s dětmi, dobrovolnické, grantové a projektové činnosti, moderátorství a komunikace s médii, ale také workshopy umělecké, zaměřené především na výtvarný program, ruční práce a tanec.

V neposlední řadě nabízíme přípravu a realizaci soukromých i veřejných akcí pro děti, rodiny i dospělé a firemní teambuildingy.