Historie

United Games of Nations (dále jen UG) je mezinárodní nezisková organizace sdružující děti a mládež z celého světa. Jejím cílem je zprostředkovat setkávání mladých lidí ze všech zemí a kontinentů, dopomoci k poznání jiných kultur, rozvíjet osobnost jednotlivců, naučit participaci v týmu a přispět tak k podpoře porozumění a mezilidské tolerance.

Organizace byla založena v září roku 1989 v malé Rakouské vesničce Mürzsteg (v rakouské části Styria). Její zakladatel Werner Greis se rozhodl věnovat se činnosti s mládeží, především v rámci takzvaných „výměn mládeže“. Při těch se mladí lidé z různých koutů světa společně věnují vzdělávací, kulturní či například dobrovolné činnosti.

V současné době je pod United Games of Nations registrováno několik národních poboček, které tvoří samosprávní jednotky organizace. Najít je můžete v Rakousku, České republice, Německu, Maďarsku, Indii, Srbsku a Slovinsku. Kandidátskou zemí je pak Polsko. Činnost organizace se samozřejmě neomezuje jen na tyto země, ale na meetinzích lze potkat delegace z celého světa (Finska, Norska, Dánska, Chorvatska, Turecka, Itálie, Estonska, Španělska a mnoho dalších).

Česká republika patří mezi první tři země, které se do projektu zapojily. Společně s Rakouskem a Maďarskem tedy může být považována za průkopníka UG na mezinárodní mládežnické scéně.

Od svého založení po současnost se United Games podílí na organizaci (nebo přímo organizuje) mnoha projektů, akcí a příležitostí pro mládež. Podporuje tak aktivní rozvoj osobnosti, schopností, názorů a uvědomění si sebe sama i globálních problémů.
To vše za podpory místních samospráv, vlád, Evropské unie, jiných organizací i široké veřejnosti.