Aktivity

Festivaly – výměny mládeže

Stejně jako ostatní členské země, také český team organizuje každoročně svůj vlastní festival – výměnu mládeže. Účastní se jí pětičlenné delegace z celého světa. Nejčastěji spolupracujeme s těmito zeměmi: Polsko, Srbsko, Slovinsko, Německo, Rakousko, Maďarsko, ale hostili jsme již i účastníky například ze Španělska. V rámci festivalu navštěvují účastníci jednotlivé workshopy či společný program, poznávají Olomouc, podnikají výlety do okolí, seznamují se s místní kulturou i obyvateli. Nechybí kulturní program, výlety, diskuse, výměny zkušeností a názorů, společná tvorba, prezentace činnosti a samozřejmě všemi oblíbená Food Exchange.

EVS – Evropská dobrovolná služba

Evropská dobrovolná služba (European Voluntary Service – EVS) je projekt, který umožňuje zájemcům mezi 18 a 30 lety, aby po dobu od 2 do 12 měsíců pracovali jako dobrovolníci v některé z evropských či smlouvami připojených zemích. United Games of Nations – Czech Republic je participující organizací tohoto projektu jak vysílající, tak hostitelská. To znamená, že může vyslat české dobrovolníky, ale také nabízí projekt, do kterého se mohou zapojit zájemci z jiných zemí a stát se tak dobrovolníkem v České republice. EVS je skvělou příležitostí, jak se seznámit s novou kulturou, najít si přátele, zdokonalit si jazyk, být užitečný a samozřejmě najít spoustu nových přátel.

Práce dobrovolníka v UG CZ spočívá v koordinaci projektů, práci s mládeží, přímému organizování táborů a víkendových pobytů, pomoci s festivalem, administrativní činnosti, propagaci, výrobě propagačních materiálů a pomoci s celkovým děním kolem UG. Vzhledem ke spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, pomáhá dobrovolník také ve zdejším pracovišti Akademik sport centrum. V ASC UP má na starosti také administrativní činnost a práci na projektech pro děti. Dále je pak kontrolorem kvality zde pořádaných sportovních programů a kurzů.

Práce s mládeží – tábory, víkendovky

Každoročně připravujeme pro naše mladší členy a širokou veřejnost nabídku zájmových pobytů zaměřených na výchovu k toleranci a respektu, odbourávání předsudků, poznávání sebe sama a překonávání bariér. Mimoškolní neformální vzdělávání zábavnou formou tvoří podstatnou část naší činnosti. Jak mohou potvrdit mnozí účastnící, tábor s námi je zážitek.

Evropa na náměstí

Tento každoroční projekt je pořádán ve dnech kolem 9. května, kdy je celosvětově „slaven“ Schumannův den – tedy den původu myšlenek o evropské integraci. Hlavním cílem je ukázat, že v rámci EU existuje mnoho různých kultur a národů a že my všichni jsme evropští občané.

Projekt sdružuje především mladé studenty ze základních a středních škol Olomouckého kraje. Skupina přibližně 5 studentů si vybere jednu ze zemí EU. Tuto zemi pak mají účastníci za úkol prezentovat v rámci celodenní show konající se na olomouckém náměstí. Připravují si nejen stánek se základními informacemi, hry, typické jídlo, či kostýmy, ale také kratší scénku, která by měla danou zemi představit divákům. Členové UG zajišťují společně s partnery z Europdirect celkovou organizaci, moderování akce a sami zde mají stánek prezentující jejich činnost.

Evropa možností – Chceš-li

V rámci tohoto projektu DDM, jehož bylo UG partnerem, byly v roce 2009 na základních a středních školách v Olomouckém kraji realizovány vzdělávací semináře. Hlavním tématem seminářů byl “aktivismus” a jeho výhody. Prostřednictvím interaktivních činností se mladí členové UG CZ snažili ukázat ostatním studentům, jaké možnosti jim UG nabízí a jaké unikátní zkušenosti mohou získat. Dalším z témat bylo předsednictví ČR v EU.