United Games of Czech Republic

Česká republika patří mezi první tři země, které se do projektu UG zapojily. Společně s Rakouskem a Maďarskem tedy může být považována za průkopníka UG na mezinárodní mládežnické scéně.

Celá organizace, sídlící v Olomouci, je v duchu UG řízena mladými lidmi převážně z Olomouckého kraje. Založena byla v roce 1991 panem Jiřím Vaculíkem, který dnes již není aktivním členem, ale stále má funkci čestného prezidenta.

Stejně jako ostatní členské země, také český team organizuje každoročně svůj vlastní festival – výměnu mládeže. Navíc se účastní projektu EVS – European Voluntary Service – Evropská dobrovolná služba. A to jako organizace přijímající i vysílající. Mezi další aktivity pak ve spolupráci s městem Olomouc patří pořádání soutěžní prezentace evropských států pro základní a střední školy – Evropa na náměstí nebo spolupráce s jinými neziskovými organizacemi z olomouckého kraje. Organizace také pořádá tábory a víkendové kempy pro děti a teenagery. Samozřejmě UG CZ vysílá také své delegace na festivaly do ostatních zemí.

UG CZ spolupracují ve své činnosti s Domem dětí a mládeže Olomouc (DDM), Univerzitou palackého a jinými školami z olomouckého kraje.

Historie

Organizace UG CZ byla založena v roce 1991 v Plzni panem Jiřím Vaculíkem. Již od začátku se významně začlenila do mezinárodního mládežnického dění. Pozornost si získala hlavně zpracováním známé terezínské opery Brundibár. Po přesunu  doktora Vaculíka v roce 1996 na Olomouckou univerzitu, je centrum UG přesměrováno sem. Bohužel Plzeňská pobočka postupně zanikla.
V roce 1996 navázalo UG CZ úzkou spolupráci s DDM Olomouc. A zde se do dění začleňuje Barunka Trávníčková – naše dobrá duše, věčná kamarádka a poradce. Stejně jako Jiří Vaculík i ona má dnes čestnou funkci a zastřešuje naši činnost.

Barunka hovoří o svém prvním setkání s Jurou: „Jednou ke mně přišel do kanceláře strašně seriózně vypadající muž. Představil se a začal vyprávět o organizaci, jejíž činnost by rád rozšířil na Olomouc. Projekt pro děti a mládež to byl opravdu zajímavý, ale on se choval tak arogantně, že jsem si řekla, že s tímhle chlapem nikdy spolupracovat nebudu. Od té doby spolu už 16 let zastřešujeme UG CZ.” Jiří Vaculík není arogantní – jen tak vypadá :-D