Sponzoring

Vzhledem k tomu, že jsme neziskovou organizací, jsou veškeré naše aktivity a potřeby hrazeny ze získaných grantů a členských poplatků. Všichni členové UG CZ pracují v rámci sdružení bez nároků na jakoukoli odměnu, tedy jako dobrovolníci.

Jsme proto vždy velmi vděční, najdeme-li sponzory, kteří nám přispějí drobnou částkou či materiálně (například svými propagačními materiály, které použijeme jako odměny do soutěží v rámci programů pro děti), poskytnutím svých služeb zdarma či se slevou, odvozem materiálu, poskytnutím prostor či kancelářských potřeb a podobně. Většinou se jedná o nás samotné, naše přátele či známé nebo rodiče našich mladších členů.

Pokud byste se rozhodli přispět nám finančně, můžete tak učinit na naše číslo účtu: 1806446399/0800 – Česká spořitelna (iban CZ30 0800 0000 0018 0644 6399) . Pokud byste rádi přispěli jinak než finanční cestou, kontaktujte Terku (TerezaDardova@seznam.cz), která má na starosti finance, rozpočty a hospodaření. Samozřejmě vystavíme potvrzení o poskytnutí daru, které si můžete pak odečíst z daní.

Partneři

UG CZ se podařilo vzájemnou spoluprací vybudovat dobré vztahy s několika organizacemi, firmami a jednotlivci, které dnes můžeme nazvat stálými partnery našich aktivit. Rádi bychom jim tedy poděkovali za přízeň a pomoc.

Jsou jimi:

Dům dětí a mládeže Olomouc, který nás dlouhá léta podporuje, spolupodílí se na organizaci našich akcí a my naopak pomáháme na jejich, poskytuje nám prostory pro schůzky a za výhodnou cenu také pro naše tábory a výměny mládeže. Jeho zaměstnanci nás všemožně podporují a prostě máme je rádi a oni nás. DDM je prostě naše zázemí. Děkujeme!

Akademik sport centrum Univerzity Palackého, které nás podporuje poskytnutím, zapůjčením, či výhodným pronájmem materiálu a jinou pomocí.

Program Mládež v akci

Město Olomouc a jeho informační centrum, které nám pravidelně poskytuje propagační materiály o Olomoucku při výjezdech do i ze zahraničí, dále nám přispívá materiální výpomocí a je naším mediálním partnerem.

Lumiart Webdesign – náš milý správce členského fóra a případný poskytovatel služeb točících se kolem médií.

Social Design – správa a grafika na sociálních sítích

Martin Holata – Náš média tým, zařizuje nám profesionální fotografie, natáčení a střih videí (martinholata@gmail.com)

Dominik Zaoral – Mediální podpora na veřejných akcích (link) a správce tohoto webu.