Přemýšleli jste někdy o bariérách ve svém vlastním životě? Kolik si jich uvědomujete a kolik prostě jen tak berete jako samozřejmost, aniž byste se zaměřili na jejich existenci? Jak se s nimi vyrovnáváte? Co třeba bariéry mezi národy, generacemi, jazyky, náboženstvím nebo v každodenní komunikaci?

V letošním roce jsme se zaměřili na překonávání takovýchto bariér a naučení se jejich bourání v běžném životě. Mladí lidé z různých zemí přijeli strávit týden do krásného historického města Olomouc a zúčastnit se workshopů zaměřených například na práci s mentálně postiženými.

Projekt navázal na loňskou výměnu mládeže, týkající se komunikace. Loni jsme účastníkům naší výměny mládeže ” The Human Communication” ukázali, jaké bariéry existují v komunikaci a jak je lze překonávat. Uvědomujeme si ovšem, že existuje mnohem více bariér než jen ty komunikační. Cílem letošního projektu bylo tedy poukázat na další komplikace v našem soužití, kterých si často ani nevšímáme, neuvědomujeme si je nebo si je nepřipouštíme. Například každý národ má svá tabu a stejně tak existuje spousta tabuizovaných témat, která přesahují rámec národa, hranic státu a dokonce i kontinentů. Bariéra často může vzniknout porušením některého tabu, které nám přijde jako normální a běžná věc, ale v jiné zemi může působit jako společenské faux pas. Zároveň vznikají bariéry mezi generacemi, náboženstvími, kontinenty, státy, ale i mezi sousedy. Také předsudky přispívají k naší vzájemné nepřístupnosti, často totiž bývají nepodložené.

Bariéry ovšem nemusí být jen sociálního rázu. Bariérou je i kopec, který musíme zdolat, únava, která nám brání v lepším výkonu, vlastní sebevědomí, neznalost, nezkušenost, ale i soutěživost. Proto byly v našem projektu obsaženy bariéry nejrůznějších druhů. Pomocí jednotlivých aktivit si účastníci uvědomili, co je spojuje a odlišuje.

Celým projektem provázela abstraktní postava pana Bariéry. Pan Bariéra zadával úkoly, radil, ale i “házel klacky pod nohy”. Účastníci došli vzájemnou spoluprací k poznání, že společně mohou některé bariéry překonávat daleko snáze, kdežto některé překážky je naproti tomu jednodušší překonat individuálně.

Categories: 1 Festivaly 0 like

Leave a Reply