Od 8. – 14. listopadu 2012 jsme se zúčastnili první evropské konference mládeže zaměřené na prevenci konzumace alkoholu. Konference se uskutečnila v krásném slovinském městě Bled a jejím cílem bylo spojit více než 100 mladých lidí z celé Evropy, kteří se zajímají o problematiku konzumace alkoholu nejen mladistvými.

Zástupci UG byli jedni z mála přítomných, kteří nevyšli z lékařského prostředí. Sice jsme nebyli odborně medicínsky vzděláni, zato jsme mohli přispět osobními zkušenostmi a dlouholetou praxí práce s mládeží. Přestože je na našich projektech konzumace alkoholu striktně zakázána, byli bychom pokrytci, kdybychom si nepřipustili, že se občas objeví. Problém nastane, když je to u členů delegací, kterým ještě nebylo 18 let. Těmto situacím se snažíme zabránit osvětou v dané problematice.

Konference pro nás byla přínosnou převážně ve sdílení zkušeností se stejnou osvětou probíhající v zahraničí. Jako lidé z praxe jsme pak naopak my přispěli konkrétními příklady a případným korigovaním občas až příliš idealistických představ teoretiků.

Konference nám také poskytla potřebné nástroje a školící techniky, abychom dále byli schopni provádět komunitní projekty zaměřené na snížení škod souvisejících s alkoholem a mládeží.

Tereza Dardová

Categories: 5 Reporty 0 like

Leave a Reply